80 PHÓ GA (4D BUILDINH)

Loại thang máy *: M939444

Vị trí lắp đặt: Góc nhà

Kích thước sàn thang: (L) 1100x1376mm

Dự án: Biệt thự

5

Kích thước sàn thông thủy: (L) 1520x1530mm

Sản phẩm liên quan